Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Xin Chen

MST: 3702700463

Địa chỉ: Thửa đất 116, Tờ bản đồ 27, Long Bình, Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương

Điện thoại: 0274 246 1790 – Fax: 0274 246 1774